Bundeling van vakmanschap en capaciteit

  • Opdrachtgever TenneT
  • Land Nederland
  • Locatie Groningen en Zeeland
  • Status Bezig
TenneT 380KV-verbinding

Meer capaciteit voor transport van (duurzame) energie TenneT breidt de capaciteit van het elektriciteitsnet flink uit met nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen in Groningen en Zeeland. Strukton Civiel en Mobilis kregen opdracht voor de enorme funderingsconstructies op twee deeltracés (Wintrack Noord-West en Wintrack Zuid-West), samen met hun funderingspartners. Strikte planning, kwetsbare bodem en betrokken perceeleigenaren vereisen groot vakmanschap op meerdere gebieden.

De combinatie won de tracés tussen Willem-Annapolder en Rilland in Zeeland en tussen Eemshaven en Bedum in Groningen, met name vanwege planningsbeheersing en omgevingsmanagement. Het is TenneT er namelijk veel aan gelegen om de geplande einddatum te halen en een goede verstandhouding met de omgeving te hebben.

Jeroen Toet, projectmanager: “Samen met TenneT gaan we respectvol om met de bewoners en hun gebied; we spreken hun taal”

TenneT 380 kV-verbinding

Bundeling van vakmanschap en capaciteit

De kracht van Strukton Civiel/Mobilis met Terracon/Voorbij Funderingstechniek is de gebundelde deskundigheid en capaciteit. In Groningen is de combinatie versterkt met Koninklijke Oosterhof Holman. De fundaties zijn namelijk flinke jongens. Onder elke nieuwe wintrackmast komen twee betonpoeren van 8 tot 16 meter doorsnede met een stevige ankerkooi om de krachten op de mast op te vangen. Elke poer wordt ondersteund door 20 tot 40 betonnen funderingspalen.

 

Flexibele aanpak

De vibro-heipalen en Fundex-boorpalen zijn voorgeschreven, maar de kwetsbare Groningse en Zeeuwse bodems leiden soms tot aanpassingen. De combinatie speelt hierop flexibel in met extra of andere (boor)machines. De fulltime planner bewaakt de voortgang, om onmiddellijk te kunnen schakelen. De strakke planning blijft daardoor intact. Strukton Civiel en Mobilis coördineren aansluitend de plaatsing van de masten en hoogspanningslijnen door nevenaannemers, en zorgen voor cultuurtechnisch herstel van de gronden.

 

 

Dezelfde taal

Met de gebundelde kennis en capaciteit is de technische uitvoering geborgd, maar het werkveld is een uitdaging op zich. Vrijwel elk fundatieduo staat op het terrein van een andere eigenaar, voornamelijk boeren. De omgevingsmanager van Strukton/Mobilis zit samen met TenneT aan hun keukentafel om het werk op hun land te bespreken. De combinatie heeft regionale mensen in het team die de lokale gevoeligheden kennen en dezelfde taal spreken. Dat creëert vertrouwen.

 

Lokale samenwerking

In Groningen spelen trillingsrisico’s en Zeeland kampt met een verziltingsrisico. Al in de tenderfase is lokale deskundigheid ingeschakeld voor de bemalingsplannen, waardoor de grondwaterstand altijd binnen de marges blijft. Cultuurtechnisch specialisten en ecologen uit de regio adviseren over de natuurlijke omgeving en het herstel van de gronden voor het landbouwdoel waarvoor ze bestemd zijn.

 

Aandacht voor veiligheid

Voor de veiligheid van de omwonenden investeren TenneT en de combinatie in structurele en eerlijke communicatie over werkverkeerstromen en eventuele overlast. De transporteur van de heistellingen heeft de locaties vooraf bestudeerd om de juiste routes en maatregelen te kiezen. De veiligheid van weggebruikers, waaronder toeristen en vele fietsende scholieren, wordt proactief gewaarborgd.

Beide combinaties heten SWITCH: Samen Werken In TeChniek onder Hoogspanning

Edwin Veldman, projectmanager

Succesvolle samenwerking
Met een projectstartup is geïnvesteerd in intensieve kennismaking op persoonsniveau. De verbinding die hiermee is gelegd werpt haar vruchten af. Opdrachtgever en opdrachtnemer werken samen op basis van onderling vertrouwen, gericht op een gezamenlijk doel. Dit is een van de succesfactoren van beide projecten.

Gezamenlijk doel: extra transportcapaciteit
De combinatie begrijpt de druk waaronder TenneT staat om de nieuwe hoogspanningsverbinding in gebruik te nemen. De extra transportcapaciteit is hard nodig.

De nieuwe 380 kV-verbinding in Groningen zorgt voor meer transportcapaciteit vanaf de grootschalige opweklocatie (Energyport) Eemshaven naar Groningen, de rest van Nederland en het internationale hoogspanningsnet.

In Zeeland is er meer aanbod dan vraag naar energie door de vele initiatieven voor zonnepanelen en windparken. Daardoor worden structurele opstoppingen verwacht op de lokale (150 kV-) elektriciteitswegen en de grote (380 kV) snelweg. De nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Rilland zorgt voor meer capaciteit op het 380 kV-netwerk om het overschot aan elektriciteit goed af te voeren.

Cijfers uit Groningen
TenneT realiseert in Groningen een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten (ten westen van de stad Groningen). In totaal wordt 40 km hoogspanningsverbinding gebouwd met 121 wintrackmasten. Combinatie Strukton Civiel/Mobilis neemt perceel 2 voor haar rekening, tussen Eemshaven en Bedum. Dit traject is circa 22 km lang, met 69 locaties en 138 fundaties. Partner Koninklijke Oosterhof Holman versterkt de combinatie met lokale kennis bij de uitvoering.

De uitvoering is gestart in april 2020 en de fundaties zijn eind 2021 klaar. Het perceel wordt eind 2022 opgeleverd, na het plaatsen van de masten en hoogspanningslijnen door nevenaannemers, en cultuurtechnisch herstel van de gronden.

De oude 220 kV-lijnverbinding wordt afgebroken en de 100 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Brillerij, die TenneT met de nieuwe hoogspanningsverbinding samenvoegt, wordt overbodig. Als gevolg hiervan worden 163 vakwerkmasten afgebroken.


Cijfers uit Zeeland
TenneT realiseert in Zeeland een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Combinatie Strukton Civiel/Mobilis neemt perceel 2 voor haar rekening, tussen Willem-Annapolder en Rilland. Dit traject is circa 24 km lang, met 52 locaties en 104 fundaties. De totale verbinding is 48 kilometer lang.

De uitvoering is gestart in november 2020 en de fundaties zijn eind 2021/begin 2022 klaar. Het perceel wordt begin 2023 opgeleverd, na het plaatsen van de masten en hoogspanningslijnen door nevenaannemers, en cultuurtechnisch herstel van de gronden.

TenneT combineert de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland met de nieuwe hoogspanningsverbinding, waardoor 42 km van de bestaande verbinding overbodig wordt. Als gevolg hiervan verdwijnen 131 vakwerkmasten uit het Zeeuwse landschap.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Cookiebeleid

Strukton.com maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Als je op 'ik ga akkoord' klikt, stem je in met het plaatsen van alle cookies. Als je op ‘ik ga niet akkoord’ klikt plaatsen we enkel functionele cookies. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring van Strukton voor meer informatie.