Ons calamiteitenteam staat 24/7 klaar om eerstelijnswerkzaamheden uit te voeren. Bel 0800 - 2211 2211.

Milieu-incidenten, calamiteiten en andere spoedeisende situaties veroorzaken veel overlast en kunnen grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Directe actie is noodzakelijk. Ons calamiteitenteam staat 24/7 klaar om eerstelijnswerkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen we een veilige situatie creëren, de bereikbaarheid herstellen en continuïteit van de bedrijfsactiviteiten borgen. We hebben daarvoor de deskundigheid in huis en beschikken over de relevante certificaten.

Hulp nodig? Bel 0800 - 2211 2211. 24/7 bereikbaar.


Verkeersmanagement
Met verkeersmaatregelen helpen we de chaotische situatie na een ongeval vakkundig in goede banen te leiden. Snel handelen voorkomt files, daarom zijn we met ons calamiteitenteam 24/7 bereikbaar om de weg af te zetten en het verkeer om te leiden. 

 

Wegdekreiniging en -herstel
Na verkeersongevallen en industriële lekkages staat ons calamiteitenteam 24/7 klaar om met het juiste type wegdekreiniger de verontreiniging snel en vakkundig op te ruimen. We voeren voertuigen en materialen af, reinigen het wegdek en verrichten (nood)reparaties om het wegdek te herstellen en de weg weer snel vrij te geven. Ook spoedsaneringen van de bodem zijn mogelijk. We hebben hiervoor de relevante BRL-certificaten.

 

Chemisch afval en drugsafval verwijderen
Op industrieterreinen en steeds vaker ook in woonwijken komen chemische incidenten voor. We verrichten metingen om de aard van de stof vast te stellen en zorgen ervoor dat deze veilig en snel wordt verwijderd en afgevoerd. 

Ook drugsafval is een groeiend probleem. Met gespecialiseerde kennis van zaken ontruimen we synthetische drugslabs en verwijderen het afval veilig en snel. Vervolgens zorgen we voor verantwoord transport en zorgvuldige verwerking.

Het in- en overpakken doen we volgens Europese richtlijnen onder toezicht van een veiligheidsadviseur. Tegelijkertijd bewaken we de luchtkwaliteit door continue monitoring. Zodra het afval op de juiste wijze is ingepakt, nemen wij het ADR-transport voor onze rekening. Onze machinisten zijn 24/7 beschikbaar om het chemische of drugsafval met de juiste certificering bij een erkende verwerker of opslag af te leveren.
 
Indien nodig voeren wij verdere bodemsanering uit om het terrein of de wijk schoon en veilig te maken. De bodem wordt gekeurd volgens de Wet bodembescherming en weer vrijgegeven. 

Als drugsafval wordt gedumpt in het riool of chemische stoffen in het rioolwater lekken of er wordt drugsafval gedumpt in mestkelders zijn wij eveneens de deskundige partner om de verontreiniging te verwijderen, het terrein te herstellen en de locatie weer vrij te geven.

 

Asbest verwijderen
Door bouwmaterialen te bewerken kunnen asbestvezels in de lucht vrijkomen die grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Wij verwijderen asbest op vakkundige en verantwoorde wijze uit woningen en bedrijfspanden. Dit doen we met ons ervaren team van deskundig toezichthouders asbestverwijdering (DTA’ers) en asbestsaneerders. Dit geldt voor geplande saneringen en voor noodsituaties als bijvoorbeeld brand. Ons calamiteitenteam is 24/7 bereikbaar om de asbestsanering snel en vakkundig te organiseren.

 

Luchtkwaliteitsmetingen, gasmetingen en veiligheidscoördinatie
Ons calamiteitenteam is opgeleid en gecertificeerd om gasmetingen (EX-OX-TOX) te verrichten en om te werken in een besloten ruimte met onafhankelijke ademlucht. Bij het betreden van drugslabs of verontreinigde (asbest)locaties meten onze specialisten de luchtkwaliteit om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om de calamiteit snel en veilig op te lossen. De veiligheid van de omgeving wordt dankzij meting en monitoring continu gewaarborgd.

Bij storingen in een leidingennet en afwijkende geurtjes kunnen wij de veiligheidscoördinatie voor onze rekening nemen. Wij verrichten de metingen, delen persoonlijke beschermingsmiddelen uit en zorgen dat de werkzaamheden veilig en snel worden uitgevoerd onder toeziend oog van onze Incidentcoördinator.

 

Oppervlaktewater zuiveren
Met boten, oliekerende schermen en skimmers weten wij de verontreiniging snel uit oppervlaktewater te verwijderen. Vervolgens doen wij waterbodemonderzoek en zo nodig een waterbodemsanering onder de BRL7003, zodat het water gegarandeerd schoon wordt opgeleverd. Ons materieel staat op diverse strategische locaties in het land waardoor we snel ter plaatse zijn.

 

Werken langs het spoor
Al onze medewerkers beschikken over een digitaal veiligheidspaspoort en zijn dus bevoegd om op en langs het spoor te werken. Ook in geval van calamiteiten langs het spoor kunnen wij dus direct handelen.


Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een behaarde rups die bij aanraking jeuk, huiduitslag of irritatie aan de ogen veroorzaakt. Wij kunnen helpen bij bestrijden van de nesten die de rupsen vormen. Eerst wordt de problematiek bekeken en de werkwijze bepaalt. Geheel gekleed in beschermende kleding, inclusief volgelaatsmasker met filter en speciale handschoenen worden de beestjes vervolgens opgezogen met daarvoor speciale stof- en cycloonzuigers.

Neem contact op met Niels de Beer

Meer weten over Incident Management? Neem contact op met Niels de Beer.

Cookiebeleid

Strukton.com maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Als je op 'ik ga akkoord' klikt, stem je in met het plaatsen van alle cookies. Als je op ‘ik ga niet akkoord’ klikt plaatsen we enkel functionele cookies. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring van Strukton voor meer informatie.