De Wet bodembescherming borgt de kwaliteit van de bodem. Wij stellen een pakket aan maatregelen samen om gebruikswensen in te vullen en tegelijkertijd te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Van onderzoek, advies en uitvoering tot monitoring en nazorg: onze specialisten staan klaar.

Locatieontwikkeling
Het heeft grote meerwaarde om al in de ontwerpfase de bodemkwaliteit te borgen. Met een deskundig ontwerp en een efficiënte uitvoering helpen wij de grondstromen optimaal te managen en kosten te besparen.

Bodembescherming
Om het lekken van afvalstoffen en het verspreiden van bodemvreemde stoffen te voorkomen, ontwikkelen wij vloeistofdichte voorzieningen als vloeren, procesriolen en bassins. Met geo-elektrisch meten kunnen we eventuele lekkages nauwkeurig opsporen. Vervolgens kunnen wij zo nodig de lekkages verhelpen. Zonder het productieproces te verstoren.

Grondstromencoördinatie
Door in de ontwerpfase van locatieontwikkeling en grote infraprojecten al na te denken over hergebruik van grond- en bouwstoffen zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. Wij werken deskundige grondstromenplannen uit en adviseren over de beste (her)bestemming van de grond. 

Bodemonderzoek
Als adviesbureau voeren wij zelfstandig bodemonderzoek uit, waarna wij een deskundig advies geven over grondbeheer en het borgen van bodemkwaliteit. Ook de begeleiding van de uit te voeren maatregelen nemen wij voor onze rekening.

Partijkeuringen (AP04)
Een partijkeuring is het onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond. Op basis hiervan geven wij advies over de (her)bestemming van de grond.

Bodemsanering
Als de bodemkwaliteit niet voldoet aan de gestelde eisen of risico’s met zich meebrengt, is sanering noodzakelijk. We doen dit met traditioneel ontgraven, ‘pump and treat’ of in-situ saneringen. Samen maken we een keuze, afhankelijk van de soort verontreiniging en de gewenste locatieontwikkeling.

Bestrijding Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop, een zogenaamde invasieve exoot, veroorzaakt schade aan asfalt, betonconstructies, dijken en ondergrondse leidingen. Wij kunnen helpen bij herkenning, voorkomen van verspreiding en verwijdering of beheer van deze plant. Met behulp van DNA analyses kunnen wij vaststellen of een partij grond sporen van de Japanse duizendknoop bevat en hiermee een risico vormt bij verwerking van de grond. 

Neem contact op met Coen Aarts

Meer weten over Bodemkwaliteit? Neem contact op met Coen Aarts.

Cookiebeleid

Strukton.com maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Als je op 'ik ga akkoord' klikt, stem je in met het plaatsen van alle cookies. Als je op ‘ik ga niet akkoord’ klikt plaatsen we enkel functionele cookies. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring van Strukton voor meer informatie.