Strukton Civiel bouwt met partners aan veilige, comfortabele en duurzame infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.
Samen bouwen aan duurzame steden en duurzame infrastructuur

De steden en infrastructuur van de toekomst gaan niet alleen over bereikbaarheid en mobiliteit. Ze gaan ook over leefbaarheid voor huidige en toekomstige generaties. In een duurzame stad is bijvoorbeeld ruimte voor behoud en afvoer van water. Duurzame infrastructuur gaat bijvoorbeeld over circulair asfalt en slimme verkeerssystemen.

Duurzaam bouwen dus. Maar wat is duurzame bouw eigenlijk? Denk aan zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen en zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Daarom ontwikkelen we duurzaam beton en duurzaam asfalt. Duurzaam bouwen heeft ook betrekking op het verlengen van levensduur waardoor we sloop en nieuwbouw beperken, en het minimaliseren van afval en uitstoot. We zijn dan ook voortdurend bezig met innovatieve en circulaire oplossingen.
Duurzaam ondernemen_2
Ons mvo-beleid: onze koers

Wij nemen onze verantwoordelijkheid door te bouwen voor morgen. Sterker nog: als duurzaam bouwbedrijf willen in 2025 tot de beste performers in Nederland behoren als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). 

Waarom mvo? Wij beseffen dat de infrabouw aanzienlijke impact heeft op de leefomgeving. Die impact willen wij verkleinen en dat stimuleert ons om te verduurzamen. Duurzaam bouwen lukt alleen met een doelgericht mvo-beleid en de inzet van al onze medewerkers. We stellen concrete doelen met meetbare prestaties.

Strukton heeft een sturend mvo-beleid met de pijlers People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace. Deze hebben wij geïntegreerd met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties waarmee wij het verschil kunnen maken. Samen vormen ze onze koers.
 
Duurzaam ondernemen_2
Bouwen met duurzaam asfalt en duurzaam beton

Wij geloven sterk in samenwerking. Vaak zijn we initiatiefnemer of deelnemer om baanbrekende innovaties op het gebied van duurzaam bouwen te ontwikkelen. 

Mooie voorbeelden zijn de eerste kunstgrasrecyclingfabriek in Nederland en de SolaRoad  met energie opwekkend wegdek. Of de unieke mobiele betonrecyclingfabriek Circuton  vanuit de samenwerking C2CA-Technology met TU Delft. We ontwikkelen met partners circulaire producten, zoals asfalt met een deklaag die voor 65% uit gerecyclede ZOAB bestaat en op een 30 graden lagere temperatuur wordt geproduceerd of Greenfalt, asfalt met bijna 100% gerecycled materiaal. Of de duurzame Green Silence Wall  met Miscanthusbeton en de ontwikkeling van circulaire viaducten. 

Allemaal toepassingen van duurzaam beton en duurzaam asfalt die zich in de praktijk al hebben bewezen. Als duurzaam bouwbedrijf blijven we samen met onze ketenpartners duurzame bouwmaterialen en innovatieve oplossingen ontwikkelen.


Onze mvo-doelstellingen om duurzaam te bouwen

We willen verantwoord bouwen aan toekomstbestendige steden en infrastructuur. Strukton Civiel heeft concrete doelen vastgesteld, gebaseerd op de pijlers van het Strukton mvo-beleid en gekoppeld aan enkele duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: SDG 8, 9, 12, 13, 15 en 17. Zo dragen wij met een duidelijke focus bij aan een betere wereld. 
Duurzaam ondernemen_2
Emissieloze bouwplaats We hebben een duidelijk doel met een concreet project: emissieloze bouwplaatsen in 2025 om de CO2-uitstoot van onze activiteiten terug te dringen.

Om dit te bereiken, stappen we over op elektrisch klein materieel en een duurzamere (bio)brandstof voor groot materieel. We denken ook aan bouwhubs om materiaalstromen voor verschillende projecten te combineren. Verder gaan we groene generatoren inzetten en zelf energie opwekken met zonnepanelen op bouwketen voor de stroombehoefte op de bouwplaats.

Rijkswaterstaat heeft met het transitiepad ‘Zero emissie Bouwplaats & Bouwlogistiek’ hetzelfde doel voor ogen. Wij nemen actief deel aan dit initiatief om samen met de hele keten de bouwplaatsen sneller en beter te verduurzamen.
FAQ Wat is duurzaam bouwen?
Bouwen heeft impact op de leefomgeving. Denk aan het effect van een nieuwe weg op de natuur, aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor asfalt, beton, staal, grondwerk, aan de CO2-uitstoot bij het produceren van cement en staal. Door de sector te verduurzamen, wordt de impact op de omgeving kleiner.

Hoe kunnen we de impact van bouwen verkleinen?
Door samen te werken met overheden, onderwijs, kennisinstellingen en andere ketenpartners, kunnen we slimme oplossingen bedenken die de impact van bouwen verkleinen. Bijvoorbeeld door van oud beton nieuw beton te maken. Of door oude deklagen van asfalt te verwerken in nieuwe asfaltdeklagen. Of door bestaande bruggen te versterken, zodat ze niet gesloopt en herbouwd hoeven te worden.

Wordt duurzaam bouwen al in de praktijk toegepast?
Vele duurzame oplossingen hebben zich in de praktijk al bewezen. Zo recyclet onze kunstgrasrecyclingfabriek al vele oude kunstgrasvelden tot hoogwaardige nieuwe producten en passen we veelvuldig circulair asfalt toe. Ook versterken we bestaande bruggen met composietpanelen en zetten we geluidschermen neer van duurzaam beton met Miscanthus – een gewas dat tijdens de groei veel CO2 opneemt.

Cookiebeleid

Strukton.com maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Als je op 'ik ga akkoord' klikt, stem je in met het plaatsen van alle cookies. Als je op ‘ik ga niet akkoord’ klikt plaatsen we enkel functionele cookies. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring van Strukton voor meer informatie.