Hoe verloopt de proof-of-concept met de koppeling tussen Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek?

Strukton Worksphere en Ahrend tekenden in juli dit jaar een overeenkomst om twee onafhankelijke innovaties, te weten Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek, aan elkaar te koppelen. De verwachting van de koppeling is een hogere comfortbeleving van zowel de werkplek als de werkomgeving en daarnaast een lager energieverbruik. Hoe verloopt de proof-of-concept?

 Pilot gestart
De koppeling tussen de innovaties is gemaakt, waardoor het digitaal meten van de werkplek en werkomgeving officieel is gestart. Zo wordt er bijvoorbeeld aan de hand van sensoren gemeten welke invloed de klimaatinstelling van een Comfortwerkplek heeft op het algehele klimaat en op het energieverbruik. Het gebruik van de werkplekken en de energieconsumptie is zichtbaar in Strukton PULSE.

 Daarnaast worden er dagelijks enquêtes afgenomen onder gebruikers. Deze enquêtes geven inzicht in onder welke klimaatomstandigheden de werkplekken als comfortabel worden ervaren. Deze data worden vergeleken met data uit andere pilots. Al deze data samen geven inzicht in de daadwerkelijke effecten van de Comfortwerkplek, waarmee de toegevoegde waarde gevalideerd kan worden.

 Data geven inzicht
Inzicht in de werkelijke effecten van de Comfortwerkplek in het gebouw helpt om de verwachtingen op het gebied van comfortverbetering en energiebesparing aan te tonen. Op basis van alle verzamelde data uit het proof-of-concept is het mogelijk om een energierekening te maken voor het hele gebouw. De proof-of-concept loopt tot eind 2017.

 Koppeling Comfortwerkplek en Strukton PULSE
De doelstelling van de gezamenlijke innovatie is het verhogen van de comfortbeleving en het verlagen van het energieverbruik. Op langere termijn is de doelstelling een eenvoudiger installatieconcept en een besparing op (vervangings-)onderhoud. 

Cookiebeleid

Strukton maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, ga je hiermee akkoord. Lees hier meer.