Op de Dag van de Bouw afgelopen zaterdag kon de Koning Willem-Alexander tunnel (KWA-tunnel) in Maastricht niet meer worden bezichtigd.

Wél kreeg de Groene Loper bovenop de tunnel veel bekijks. Ruim 500 personen uit Maastricht en omstreken namen een kijkje. In dit bericht geven wij nog een klein digitaal kijkje in het beheer en onderhoud van de tunnel- en verkeerstechnische installaties in de tunnel.

Strukton is onder de naam Avenue2 Onderhoud verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle installaties en systemen in de tunnel zoals camera’s, (nood)verlichting, vluchtdeuren, brandblusinstallaties, besturingssoftware en ventilatoren. Strukton Systems verzorgt het onderhoud van de tunneltechnische installaties en heeft hiervoor een onderhoudsorganisatie in het leven geroepen.

Tijdens de dagelijkse operatie staat voorop dat de veiligheid wordt gegarandeerd, zowel voor het passerende verkeer als voor de medewerkers die bij het beheer en onderhoud van de KWA-tunnel betrokken zijn. Daarnaast is het van groot belang om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de tunnel mogelijk te maken. Dit gebeurt door alle werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren tijdens geplande afsluitingen. Daarnaast worden storingen zoveel mogelijk voorkomen door toestands- of gebruiksafhankelijk onderhoud.

Installatieverwantwoordelijkheid
Medewerkers van de PMC Energy Solutions van Strukton Systems zorgen voor de installatieverantwoordelijkheid met betrekking tot de hoogspanningsinstallaties. Zij zijn 24/7 beschikbaar. Verder zijn drie technici binnen de service-afdeling van Energy Solutions in detail op de hoogte van de technische installaties van de KWA-tunnel, zodat er bij werkzaamheden aan andere tunneltechnische installaties ook schakelhandelingen gepland en uitgevoerd kunnen worden en er in geval van calamiteiten altijd een back-up beschikbaar is. Deze specialisten beschikken over de vereiste certificaten van Stipel en DNV GL om aan deze kritische installaties te mogen werken. Ook beschikken zij over een op schrift gestelde aanwijzing vanuit Avenue2. Op deze wijze draagt Strukton Systems bij aan een veilige bedrijfsvoering van de KWA tunnel, en aan een goede doorstroming van het verkeer op de A2 en een goede bereikbaarheid van Maastricht.

Tunneltechnische installaties 
Wanneer je door een tunnel rijdt, realiseer je je eigenlijk nauwelijks wat voor uitgebreide complexe installaties hierbij komen kijken. In de KWA-tunnel bevinden zich 55 systemen waaronder midden- en laagspanningsinstallaties, ventilatiesystemen, dieselgeneratoren, UPS-installaties, brandmeld- & blussystemen, verkeerstechnische installaties, camerabewaking, radio-installaties voor de FM en communicatiesystemen voor de nooddiensten. Al deze systemen zijn zowel lokaal als op afstand te bedienen en uit te lezen. Ze worden periodiek geïnspecteerd, getest en onderhouden om het vereiste veiligheidsniveau en de vereiste beschikbaarheid te kunnen blijven garanderen en daarmee de doorstroming van het verkeer niet te belemmeren.

Ingebruikname tunnel
Avenue 2, een consortium van Strukton en Ballast Nedam, verzorgde het ontwerp en de aanleg van de tunnel en de technische installaties. Op 16 december 2016 is de tunnel in gebruik genomen. Gedurende het eerste jaar na ingebruikname is sprake van een hybride situatie: er worden nog diverse werkzaamheden uitgevoerd, maar de tunnel is al wel in bedrijf voor het verkeer. Tevens is Strukton samen met andere aannemers bezig met het aansluiten van de op- en afritten op het reguliere wegennet. Om ervoor te zorgen dat de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, heeft Rijkswaterstaat de keuze gemaakt een aantal maanden tunneloperators in te zetten die bij een calamiteit lokaal kunnen bedienen. De bedrijfsvoering vindt op afstand plaats vanuit de verkeerscentrale Zuid van Rijkswaterstaat in Helmond.

Twee verdiepingen 
Het bijzondere aan de KWA-tunnel is dat deze uit twee verdiepingen bestaat. In Nederland is het de eerste tunnel met twee verdiepingen. De bovenste tunnelbuizen zijn voor het plaatselijk verkeer (N2) en de onderste tunnelbuizen zijn voor het doorgaand verkeer (A2). Bovenop dit tunnelcomplex wordt een veelheid aan functies gerealiseerd, o.a. de aanleg van woningen, wandel- en fietspaden en een stadspark. Vandaar dat er door Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht is gekozen voor de projectnaam “De Groene Loper”.

Cookiebeleid

Strukton maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, ga je hiermee akkoord. Lees hier meer.