Dé specialist voor verduurzaming gebouwen

We zijn dé raadgevend specialist op het gebied van verduurzaming van gebouwen. We werken duurzaam in nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud.

We zitten wereldwijd middenin een energietransitie. Energiebesparing en energieopwekking zijn sleutels tot een schonere en duurzamere wereld. Ook als Strukton Worksphere nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zoeken we continu naar manieren om onze eigen CO2-footprint te verkleinen. Binnen ons werkveld zien we daarnaast twee grote ontwikkelingen: de energietransitie en circulariteit. Samen met klanten ontwikkelen wij initiatieven om onze keten sluitend te verduurzamen. 

Energietransitie

De overheid stelt steeds strengere normen om de overgang van fossiele naar duurzame energie te versnellen. Daardoor is er werk aan de winkel in de bouwwereld. Nu al zijn dienstverlenende organisaties verplicht om een energiemanagementsysteem (EMS) toe te passen. In 2020 moet 14 procent van alle energie in nieuwe en gerenoveerde gebouwen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. In 2023 is voor bestaande gebouwen met een kantoorfunctie energielabel C verplicht. En in 2030 moeten kantoorfuncties zelfs over label A beschikken. Ook eist de overheid dat alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen vanaf 2022 bijna energieneutraal (BENG) zijn. Strukton Worksphere is dé raadgevend specialist op het gebied van verduurzaming van gebouwen. Wij denken mee over oplossingen waarmee organisaties de energieprestaties van hun gebouwen kunnen verbeteren en de milieu-effecten tot een minimum kunnen beperken.

Hoe kunnen wij jou helpen met de energietransitie?

Strukton Worksphere biedt verschillende diensten en producten om jou te helpen op het gebied van de energietransitie. Zoals:

BREEAM 
BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. In de markt zien we dat BREEAM steeds meer wordt gevraagd, zowel bij nieuwbouw als bij renovatietrajecten. Wij beschikken over eigen BREEAM-NL In-Use Experts en passen deze methode toe in onze projecten.

Keuringen en audits 
EU-landen zijn verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Ook de Nederlandse overheid heeft klimaatdoelen gesteld. Met wet- en regelgeving ben je als gebouweigenaar verplicht de energie-efficiëntie te verbeteren. Onze gecertificeerde inspecteurs voeren audits en keuringen uit voor:

- EPBD (Energy Performance of Buildings Directives)
- EPA en EPA Maatwerk (Energie Prestatie Advies)
- EED (Energy-Efficiency Directive)

Circulariteit

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het landelijke grondstoffengebruik. Wij willen hier verandering in brengen via circulariteit. Oftewel: grondstoffen niet verspillen, maar zo slim mogelijk (her)gebruiken. Door te zorgen dat producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur hebben, kunnen we afval tot een minimum beperken. Bij einde levensduur recyclen we het product. Op het gebied van Beheer & Onderhoud zijn ontwikkelingen met name gericht op het verminderen van de afvalstromen, het toepassen van refurbished installatie-onderdelen en het opstellen van een circulair MJOP.

Onze ambitie is dat er vanaf 2025 honderd procent grondstoffen voor nieuwe producten vrijkomen op al onze kantoren en projecten. We beperken de hoeveelheid vrijkomend afval zoveel mogelijk en hergebruiken of recyclen de dan nog vrijkomende afvalstromen. Het verminderen en daadwerkelijk voorkómen van afval vindt inmiddels plaats op onze kantoren en (grote) projecten.

 

Whitepaper Duurzaamheid

In de gratis whitepaper Duurzaamheid brengen we je op de hoogte van de wetgeving, beschrijven we de uitdagingen voor vastgoedeigenaren en -beheerders en maak je kennis met het energietransitiemodel van Strukton Worksphere.

Cookiebeleid

Strukton maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, ga je hiermee akkoord. Lees hier meer.