Smart Grid: voorwaarde voor transitie

De energietransitie vraagt om een nieuwe dynamiek op het energienet. De ontwikkeling van een Smart Grid brengt vraag en aanbod slim samen.

Om de doelstellingen voor het terugdringen van CO2-uitstoot te behalen, moet het verbranden van fossiele brandstoffen wijken voor duurzame alternatieven. Dat gaat de komende decennia leiden tot een grootschalige elektrificatie van onze mobiliteit. Zowel op de weg en op het water als op het spoor.

Samen bouwen

Waar de opwekking en distributie van elektriciteit tot nu altijd top-down gebeurde, zal dit in de toekomst steeds vaker decentraal plaatsvinden. Via zonnepanelen op het dak van een woning, een windmolen in de wei of als geregenereerde remenergie van een locomotief. Om al die elektriciteit uit verschillende bronnen, van verschillende volumes en op verschillende momenten slim te gebruiken, bouwen we samen aan een Smart Grid. 

Meer vraaggestuurd

Een Smart Grid is ingericht op een nieuwe dynamiek van vraag en aanbod. Door de opslag van energie, bijvoorbeeld in batterijen of waterstof, kan de energie die we in luwe periodes als surplus produceren, weer aanbieden op momenten dat de vraag piekt. Door de installatie van slimme switches kunnen we het elektriciteitsnet meer vraaggestuurd laten werken.

 

"Waar de opwekking en distributie van elektriciteit tot nu altijd top-down gebeurde, zal dit in de toekomst steeds vaker decentraal plaatsvinden"

Direct koppelen

Volgens ons speelt het spoornet een grote rol bij de creatie van een Smart Grid. Het huidige hoofdnet van TenneT heeft onvoldoende capaciteit om de toekomstige elektriciteitsvraag te verwerken. Door de elektriciteitsopbrengsten van zonneparken direct te koppelen aan afnemers als tram, trein en metro, kunnen we het hoofdnet ontlasten en elektriciteit efficiënter distribueren.

Businesscase

Wil een Smart Grid straks daadwerkelijk de energietransitie faciliteren, dan is een grote inspanning vereist. De technische beperkingen zijn het probleem niet. Succes in de praktijk hangt af van de inzet en daadkracht van alle betrokkenen op en rond het spoor, van overheden, concessiehouders tot concessiegevers. Wij dragen daaraan bij door een gezonde businesscase op te stellen die bewijst dat de energietransitie niet alleen technisch haalbaar is, maar ook profijtelijk.

 
Neem contact op met onze expert

Cees vertelt je graag meer over Smart Grid

Cookiebeleid

Strukton maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, ga je hiermee akkoord. Lees hier meer.