Hieronder wordt onze RASCI ten behoeve voor de Hogeschool Utrecht weergegeven.
Met deze RASCI borgen wij heldere taken en rollen voor dit project.
RASCI In de RASCI zijn al uw eisen, taken en verantwoordelijkheden uiteengezet en gekoppeld aan onze medewerkers. In het downloadbestand (na de screenshot) wordt deze op volledige grootte weergegeven.
RASCI

(128 kb)

Download

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.