Hoofdstation Groningen klaar voor de toekomst

  • Client ProRail
  • Country The Netherlands
  • Location Groningen
  • Status In Progress

Bouwen aan een integraal en monumentaal vervoersknooppunt Nu al reizen veel mensen via Groningen en de verwachting is dat het aantal reizigers nog flink zal stijgen. Project Groningen Spoorzone vergroot de capaciteit om de verwachte groei op te vangen. Strukton neemt in opdracht van ProRail meerdere deelprojecten voor haar rekening, waaronder de verbouwing van station Groningen samen met onze partners.

Belangrijke reden voor deze opdracht aan Strukton Civiel was een slimme ontwerpaanpassing, waardoor de fietsenstalling integraal onderdeel wordt van het vervoersknooppunt en meer stallingscapaciteit krijgt. Daarnaast scoorden we goed op duurzaamheid, hinderbeperking en inpassing van de monumentale onderdelen in het nieuwe ontwerp.

Naast de bouw van de fietsenkelder zorgen we voor meer en langere treinperrons, een nieuw en groter busstation, een bustunnel, een fietstunnel, een nieuwe kiss and ride en een brede ondergrondse voetgangerspassage. Door de aanpassingen kan het groeiende aantal reizigers in de toekomst nog sneller en makkelijker de bestemming bereiken.

Door slim te bouwen, kunnen reizigers ongehinderd blijven reizen tijdens de bouw van het monumentale hoofdstation.

Voorbereidingen

De uitvoering van project Hoofdstation Groningen is begin 2020 gestart. Ter voorbereiding zijn de winkels op het perronplein verplaatst en de sporen op het voormalige opstelterrein ten zuiden van het station verwijderd. Treinen parkeren nu op het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren, dat door Strukton Rail is aangelegd. Nadat Strukton Rail de afspanblokken en stootjukken op station Groningen had verwijderd en de bovenleidingen had aangepast, was de ruimte vrij voor de voorbereidende werkzaamheden: de aanleg van de bouwkuip voor de bouw van de voetgangerspassage en de fietsenstalling.

Technisch vakmanschap

De voetgangerspassage en ondergrondse fietsenstalling komen door het ontwerpvoorstel niet meer in een L-vorm naast elkaar, maar in een diepe betonbak tot -10,5 meter onder elkaar. Het is bouwen met ‘de winkel open’, waarbij de gebruikers van het station zo min mogelijk hinder moeten ondervinden. We bouwen de voetgangerspassage en fietsenstalling daarom in delen. Zodra de zuidelijke betonconstructie gereed is, komen de sporen hiervoor bovenop te liggen. Daardoor komt ruimte vrij voor de bouw van het noordelijke deel. Via een hulpbrug over de sporen brengen we met behulp van een torenkraan alle bouwmaterialen veilig naar de noordzijde, zonder hinder voor het treinverkeer en de gebruikers van het station.

We hebben voornamelijk gekozen voor diepwanden die we trillingvrij en geluidarm aanbrengen. Ook worden alle funderingspalen in de grond gedraaid om hinder voor de omgeving en schade aan het historische stationsgebouw te voorkomen, want met name bij de bouw van de noordelijke kelder bouwen we tot vlak aan de monumentale wand. Met een monitoringsysteem bewaken we continu de eventuele effecten, zodat we direct kunnen ingrijpen.

De monumentale perronkappen en het monumentale seinhuis krijgen opnieuw een plek in het nieuwe ontwerp. De kappen worden gereinigd, gerestaureerd en deels teruggeplaatst. Het seinhuis wordt ingepakt en opgeknapt en tijdens een buitendienststelling tijdelijk geparkeerd op een stellage op perron 3. Na de bouw van de fietsenkelder komt het seinhuis in afgeslankte vorm op z’n oude plek terug.

Bewust bouwen

We hebben ontheffing gekregen om het bouwverkeer over de aangrenzende busbaan te leiden met een eigen op- en afrit naar de bouwplaats, zodat er nauwelijks hinder is voor de omgeving. Ook het laatste stuk tot de bouwplaats hebben we zorgvuldig uitgestippeld om dode hoeken richting het fietspad met vele fietsende scholieren te voorkomen. Uiteraard hebben we de leerlingen en de ouders via de middelbare scholen over de bouwroute en veiligheid geïnformeerd. Door de vrachtwagens te nummeren, kunnen we chauffeurs die te hard of buiten het toegestane tijdblok op de bouwroute rijden direct aanspreken.

Bewust bouwen gaat verder dan het bepalen van een veilige route. Onze bouwweg op ons bouwterrein hebben we tot aan de busbaan geasfalteerd en alle vrachtwagens gaan het terrein af via de wielwasinstallatie. Zo voorkomen we dat grond van ons terrein op de openbare weg komt. Dankzij onze gronddepots hebben we altijd een lading voor vrachtwagens die hierdoor niet leeg terugrijden. Met zonnepanelen op onze bouwkeet, ledverlichting in de keet en elektrische laadpalen voor leaseauto’s gaan we duurzaam te werk. We zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen altijd op orde zijn en de bouwplaats er schoon en opgeruimd uitziet. Onze continue inspanningen zijn al beloond met een mooie 8,6 door de Stichting Bewuste Bouwers, we blijven alert!

Ondanks onze eigen alertheid kunnen bewoners vragen of klachten hebben. Ze kunnen daarmee terecht op het informatienummer van ProRail. Met nieuwsbrieven van ProRail en onze eigen omgevingsapp houden we hen voortdurend op de hoogte.

Intensieve samenwerking

De combinatie Hoofdstation Groningen bestaat naast initiatiefnemer Strukton Civiel uit Koen van Velsen architecten, RoyalHaskoningDHV, Fugro, Robert Jan Vos voor het lichtontwerp, TAK (restauratie-)architecten en kunstenaar Gabriel Lester voor bijzondere kunst in de voetgangerspassage.

In de tenderfase hebben we ProRail tijdens de dialoogrondes van ons ontwerpvoorstel weten te overtuigen. Tijdens de project startup en project follow-ups is een belangrijke basis gelegd voor samenwerking. Sindsdien is er op alle functieniveaus intensief onderling contact, wat voor zo’n complex multidisciplinair project zorgt voor goede afstemming. Elke zes weken zijn wij bovendien voorzitter van het omgevingsoverleg met alle stakeholders, waaronder de gemeente, vergunningverleners, handhavers, wegbeheerders, de stationsmanager en het regionale openbaar vervoer.

Strukton Civiel en Strukton Rail hebben onderling veel contact. Ook werken we intensief samen met onze productbedrijven. Zo zorgt Strukton Prefab Beton voor prefab elementen voor de voetgangerspassage, Strukton Milieutechniek voor sanering van vervuilde grond en Molhoek-CCT voor de tijdelijke perronbouw. Ons ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is aan de slag gegaan met de vergunningen en doet archeologisch onderzoek op het bouwterrein. GBN coördineert alle grondstromen – totaal zo’n 100.000 kuub! – en zorgt voor gewassen en gerecyclede spoorballast. Samen Sterk!

Door Bewuste Bouwers is dit project beoordeeld met een 8,6.

Paula Bongertman - Omgevingsmanager

Bereikbaar Noord-Nederland Mede dankzij Groningen Spoorzone neemt de spoorcapaciteit in Noord-Nederland flink toe en verbetert de aansluiting met de Randstad. Bovendien zorgen de aanpassingen voor betere treinverbindingen in de regio en voor een betere verbinding tussen het openbaar vervoer en de stad. De verbouw van station Groningen is een belangrijke stap hiernaartoe.

Ook bij de andere deelprojecten van Groningen Spoorzone was Strukton betrokken. Eerder noemden we al de aanleg van het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren. Strukton Rail zorgde bovendien voor een extra spoor tussen station Groningen en station Groningen Europapark, en voor de bouw van een extra perron op dit laatstgenoemde station. Ook het doorkoppelen van de sporen op station Groningen zal Strukton Rail voor haar rekening nemen.

Groningen Spoorzone maakt het noorden van Nederland beter bereikbaar en Strukton draagt daar met vele expertises een belangrijke steen aan bij. Reis- en fietsstad Groningen is straks klaar voor de toekomst.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer maakt?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.