Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

  • Client Rijkswaterstaat
  • Country The Netherlands
  • Location Volgt later
  • Status In Progress
Corporate video

Consortium Closing the Loop geeft bestaande kunstwerken een tweede leven Met het innovatieve concept krijgen elementen van bestaande objecten dezelfde functie in het nieuwe object. En dat lukt voor maar liefst 80%. De overige 20% – restasfalt en end-of-life beton – wordt gerecycled en komt terug in respectievelijk asfalt en beton.

Met ketensamenwerking en een innovatief concept naar 80% hoogwaardig hergebruik in circulaire viaducten.

Picture of the Ewijk bridge

Vijf deelinnovaties voor hoogwaardig hergebruik
Initiatiefnemer Nebest Adviesgroep, Strukton Civiel, GBN Groep en Antea Group ontwikkelden een innovatief concept met vijf deelinnovaties om 80% hoogwaardig hergebruik te bereiken. De eerste deelinnovatie is de Herbruikbaarheidsscan. Nebest stelt hiermee de herbruikbaarheid van onderdelen/materialen in bestaande objecten vast. Deelinnovatie 2 is het ontwikkelen van Circulaire ontwerpconcepten (door Antea Group) om herbruikbare en niet-herbruikbare onderdelen/materialen in het nieuwe object een plek te geven. De derde betreft de Circulaire oogst van de onderdelen/materialen uit het bestaande object – de zogenoemde legoblokken – die geschikt zijn voor volledig hergebruik. GBN Groep verzorgt dit. Deelinnovatie 4 pakt Strukton Civiel Projecten op: de daadwerkelijke Circulaire bouw van het kunstwerk met de legoblokken. Als dit kunstwerk het einde van de levensduur bereikt, komen de legoblokken opnieuw in aanmerking voor Hergebruik in een circulair kunstwerk. Het organiseren dat de cirkel gesloten blijft, is de vijfde deelinnovatie. GBN pakt dit op. 
 
Eerste praktijktoepassing
Closing the Loop schreef in op de innovatiecompetitie Smart Business Innovation Research (SBIR) – Circulaire Viaducten van Rijkswaterstaat. Het consortium werd na twee fases uit maar liefst 32 inzendingen geselecteerd. Beide partners zijn nu in overleg om te bepalen waar het eerste circulaire viaduct wordt gerealiseerd.

Circulair tenzij
De kosten van een circulair kunstwerk met hoogwaardig hergebruik zijn zo’n 24% lager. Ook bereikt het innovatieve concept een 62% lagere Milieu Kosten Indicator, bespaart het 49% op CO2-uitstoot en 93% op grondstoffen. Met de vele kunstwerken in ons land die voor renovatie of vervanging in aanmerking komen, zijn dat veel voordelen voor een grote markt. Closing the Loop gaat met het innovatieve concept en de innovatieve samenwerking voor ‘circulair, tenzij …’.
 
2 constructionworkers with a plan
Ons innovatieve concept is een grote stap naar circulaire en klimaatneutrale infrastructuur.

Oscar Vos, Strukton Civiel Projecten

Meer weten over Closing the loop?

Neem dan contact op met senior projectleider Oscar Vos.

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.