• Client Sitech en Royal HaskoningDHV
  • Country The Netherlands
  • Location Chemelot (Sittard-Geleen)
  • Status Delivered
Renovatie riooltracé 190 op industriecomplex Chemelot

Een snelle reparatie aan de hoofdafvoer van de riolering op industriesite Chemelot met alle nodige maatregelen voor veiligheid, gezondheid en milieu: wij zorgden ervoor!

Al meer dan 20 jaar maakt ons vakmanschap het verschil op het Chemelot terrein. In bouwteamvorm werkten we nauw samen met onze opdrachtgevers Sitech en Royal HaskoningDHV aan het renoveren van riooltracé 190 op het Limburgse industriecomplex.

Veilig en verantwoord
Veilig en verantwoord werken stond centraal, zodat de continuïteit van het hele industrieterrein steeds verzekerd was tijdens de rioolrenovatie. Om de riolering te herstellen brachten we kousreliningen aan met een lengte van ongeveer 760 meter en een diameter van 1200 mm. Bij deze relining is een kunststof ‘kous’ door de leiding getrokken, opgeblazen en uitgehard, zodat deze tegen de binnenkant van de leiding zit als een nieuwe, harde en waterdichte ‘binnenbuis’.
Snel en zorgvuldig
Snelle reparatie was noodzakelijk, want door de hoofdafvoer gaat zo’n 3.200 kuub afvalwater per uur. Bijzondere risico’s binnen het project waren de tijdsspan waarbinnen het project uitgevoerd moest worden. In 14 uur moest een stopprogramma (6000 m3/h) geïnstalleerd en uit bedrijf genomen worden. Daarna heeft dit stopprogramma een aantal weken gestaan. Onze werkzaamheden voerden we uit in afstemming met stakeholders Rijkswaterstaat en het waterschap.
Rioolrenovatie trace 190 Chemelot industrieterrein
Het project werd succesvol afgerond dankzij de goede voorbereiding en uitstekende samenwerking

Sitech Services

Benieuwd wat Strukton Infratechnieken nog meer 'maakt'?

Strukton Infratechnieken is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.