Onderdoorgang A2/N2 - Eindhoven Noordwest

  • Client Gemeente Eindhoven
  • Country The Netherlands
  • Location Eindhoven
  • Status In Progress
Onderdoorgang A2-N2 3D-animatie

Betere bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest In Eindhoven Noordwest wordt flink aan de weg gewerkt voor betere doorstroming en bereikbaarheid van onder andere Brainport Eindhoven en Eindhoven Airport.

Strukton Civiel werkt samen met gemeente Eindhoven aan het aanleggen van de derde fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Deze derde fase bestaat uit een onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2. Deze tunnel voor gemotoriseerd verkeer sluiten we aan op de bestaande rotonde op bedrijventerrein GDC Acht. Zo ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best en is GDC Acht minder afhankelijk van alleen de A2/N2.

*Afbeelding header: Onderdoorgang A2-N2, Dirk Noordhoflaan Eindhoven - impressie NEXT Architects

Een sterke samenwerking met veel aandacht voor de omgeving en de betrokken stakeholders

Onderdoorgang A2-N2 Eindhoven overzicht model

Derde fase aanleg wegenstructuur Eindhoven Noordwest: onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2

Samenwerking

Het bouwteam (de samenwerking van de gemeente Eindhoven en Strukton Civiel) heeft in de bouwteamfase gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitwerken van het ontwerp. Deze fase liep vanaf november 2020 tot medio november 2021. De werkzaamheden buiten starten in 2022 en zijn uiterlijk in 2023 klaar. In de zomer van 2022 wordt de A2/N2 tijdelijk deels afgesloten voor de bouw van de onderdoorgang. Door slim te faseren blijft verkeer in twee richtingen over de rijksweg altijd mogelijk. Een van de oplossingen om de hinder tot een minimum te beperken is het vooraf bouwen van de tunneldelen en deze vervolgens in een korte periode tijdens de zomervakantieperiode van 2022 in te rijden op hun definitieve plek onder de A2/N2.

Er is in het project veel aandacht voor de omgeving en de vele stakeholders die erbij betrokken zijn. Naast onze opdrachtgever gemeente Eindhoven werken we bijvoorbeeld nauw samen met Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio, de architect van de onderdoorgang en Eindhoven Airport.

Samenwerking onderdoorgang A2-N2 Eindhoven
Als we de samenwerking zo kunnen doorzetten tot de opening, denk ik dat het geslaagd is

Hendrik-Jan Vennix, projectleider gem. Eindhoven

Diverse disciplines en werkzaamheden Het project ‘Wegenstructuur Eindhoven-Noordwest – Onderdoorgang A2/ N2’ bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden:
• Aanleg kunstwerk onderdoorgang
• Aanleg van een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg tussen het bedrijventerrein GDC Acht en de nieuwe infrastructuur
• Verwijderen van de bestaande infrastructuur, die geen functie meer heeft na de aanleg van de nieuwe infrastructuur
• Aanpassen van de loop van watergangen
• Aanbrengen van stuwen met leegloopvoorzieningen
• Aanbrengen van verbindingsleidingen voor de waterberging

Meer informatie over Eindhoven Noordwest en de wegenstructuur in dat gebied, is te vinden op eindhoven.nl/noordwest.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?


Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.