• Client Gemeente Leeuwarden
  • Country The Netherlands
  • Location Leeuwarden
  • Status Delivered
Verwijderen opleggingen

In opdracht van de gemeente Leeuwarden is het Stephenson viaduct geheel gerenoveerd zodat deze weer jaren mee kan. Met behulp van diverse disciplines hebben we bijna de gehele renovatie intern kunnen uitvoeren.
Het Stephensonviaduct is gelegen op het emplacement van station Leeuwarden. Het viaduct is gefundeerd op 5 pijlers en overspant ondermeer een weg, meerdere sporen, een watergang en emplacementsterrein. Tot slot deed ook één van de brugvelden nog dienst als loods. Kortom, een groot aantal stakeholders.

Als Strukton hebben we gelukkig brede intern kennis en ervaring met werken aan zowel weg als spoor. Daardoor hebben we de benodigde verkeersafzettingen en buitendienststellingen van het spoor allemaal met eigen collega’s kunnen regelen. Ook het werken in nachten en weekenden is ons niet vreemd en voor de opdrachtgever hebben we alle benodigde vergunningen en maatregelen voor het werken op en nabij het spoor verzorgt.

Vijzel detail

Toekomstbestendig

De renovatie is gestart met het herstel en vervangen van de opleggingen. Per steunpunt betrof dit 15 stalen opleggingen waarbij de onderstoel geheel vernieuwd is en de bovenstoel opnieuw geconserveerd. Voor het renoveren van de opleggingen was het nodig om de brug iets op te vijzelen. Hiervoor hebben we alle kennis en materieel in eigen huis. Hierdoor was het mogelijk om de brug iets op te vijzelen en tijdelijk over te nemen, terwijl het verkeer op de brug gewoon door ging. Met gemiddeld 3000ton oplegreactie per steunpunt en een dek bestaande uit 15 liggers was hier uiteraard wel het nodige vijzelmaterieel voor nodig.

Door beperkte beschikbaarheid voor buitendienststellingen van het spoor zijn de benodigde betonrenovaties aan het dek in verschillende fases uitgevoerd door de collega’s van Tensa. Door goede samenwerking is de beperkt beschikbare tijd efficiënt benut en zijn verschillende werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd.

In de vooronderzoeken en inspecties die aan de brug waren uitgevoerd bleken de betonnen randelementen van het viaduct niet mee te voldoen voor de nieuwe levensfase van het viaduct. Daarom was het vervangen van de randelementen onderdeel van de opdracht. In totaal zijn 420 betonnen randelementen vervangen voor aluminium exemplaren, waarmee de ook dit onderdeel van het viaduct weer toekomstbestendig is.

Benieuwd wat Strukton Infratechnieken nog meer 'maakt'?

Strukton Infratechnieken is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.