In 2050 moet Nederland een circulaire economie zijn. Grondstoffen worden dan volledig hergebruikt, op een hoogwaardige manier: ‘beton blijft beton’. Ketenpartners werken nauw samen om ook beton circulair te maken. “Krachten bundelen en koudwatervrees weghalen, dat is belangrijk.”

Een circulaire betonketen – of simpel gezegd: van gesloopt beton weer nieuw beton kunnen maken en dat keer op keer – is hard nodig. Als we doorgaan in het huidige verbruikstempo, dreigt immers een tekort aan veel essentiële grondstoffen. Het sluiten van de betonketen is dan ook een belangrijk thema in het Betonakkoord. Die overeenkomst werd in 2018 ondertekend door verschillende private en publieke partijen – waaronder Rijkswaterstaat, ProRail en Strukton – om invulling te geven aan het verduurzamen van de betonketen. In de afgelopen jaren is met samenwerking en kennisdeling de basis gelegd om de beweging naar verduurzaming in te zetten. Nu is de tijd gekomen om op te schalen. Want: “Het Betonakkoord is niet iets van een kleine werkgroep, maar van tachtig partijen waaronder opdrachtgevers, bouwers en leveranciers in de markt”, zegt Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord.

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.