This news item is not available in English.

Ruggengraat vernieuwen

Hoogspanningsstations verspreid over het land vormen daarvan de ruggengraat. In 2031 moeten in het kader van de voorbereidingen voor de energietransitie 145 van die stations zijn vernieuwd. “De hoogspanningsstations kun je vergelijken met de op- en afritten van een snelweg”, legt Ed van Moolenbroek, manager TenneT Bay Replacement, uit. “Die moeten goed aansluiten op de capaciteitsvraag om de doorstroming van het verkeer te garanderen. Hetzelfde geldt voor het energienet.”

Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Om 145 hoogspanningsstations binnen tien jaar te vernieuwen, moeten de werkzaamheden in een enorm hoog tempo worden uitgevoerd. Ieder hoogspanningsstation is anders. De locaties zijn klein, waardoor de ruimte om werkzaamheden uit te voeren beperkt is. Daarbij geldt er een zeer streng veiligheidsregime – werken met hoogspanning is immers levensgevaarlijk. Maar bovenal moet de leveringszekerheid geborgen blijven. Van Moolenbroek: “We zijn vier jaar geleden begonnen met de zoektocht naar partners die ons hierbij kunnen helpen. Het was duidelijk dat we een geheel nieuwe benadering nodig hadden om deze opgave goed aan te pakken. In Strukton vonden we een partner met de expertise om innovatieve oplossingen te bedenken én uit te voeren. Met de snelheid om 2031 te halen.”

Gamechanger

Bouwen aan de energie infrastructuur van Nederland is een prachtige uitdaging, vindt Richard Majoor, directeur Strukton Civiel. “Juist in complexe, multidisciplinaire projecten zoals dit kunnen we van toegevoegde waarde zijn. Wij hebben samen met TenneT een zogeheten Proof of Concept opgezet. Hierbij worden drie stations onder handen genomen om zowel de oplossingen als de processen zo goed en effectief mogelijk in te richten. Dat kan alleen als je het volste vertrouwen in elkaar hebt. Je maakt namelijk deel uit van het hart van proces.”

Die aanpak is van cruciaal belang, beaamt Van Moolenbroek: “Het stelt ons in staat om samen een productieband op te zetten voor de renovatie en automatisering van de stations. Dit is een nieuwe manier van werken voor ons en een echte gamechanger. Zo kunnen we niet slechts één of twee maar vijftien stations per jaar aanpakken.”

Modulaire aanpak

In 2020 is het werk begonnen. “Tijdens het project worden de stations vernieuwd en meteen volledig gedigitaliseerd”, legt Ronnie Borckink, directeur bij Strukton Systems, uit. “De aanpak is modulair. Wij maken gebruik van skids, verplaatsbare frames met daarop de hoogspanningscomponenten. Zo kunnen we componenten buiten het station opbouwen en vervolgens verplaatsen naar het terrein en aansluiten. Dat is makkelijker en veiliger, ook voor het onderhoud naderhand. Door het digitaliseren kunnen de systemen straks ook op afstand worden gemonitord, voor voorspelbaar, preventief onderhoud.”

Om TenneT vooraf mee te nemen in de werkwijze en oplossingen, maakte Strukton gebruik van augmented reality. Borckink: “Zo konden we ook concreet maken welke impact individuele werkzaamheden zouden hebben. Het project is vergelijkbaar met het grondig verbouwen van een huis terwijl je erin blijft wonen: dan wil je ook weten voor welke uitdagingen je gedurende het proces zult komen te staan. En net als bij een verbouwing kom je ook altijd voor verrassingen te staan. Daar moet je flexibel mee omgaan en samen met TenneT oplossingen voor bedenken. Dat vraagt om veel voorbereiding en overleg. Daar investeren we beiden in. Maar bezig zijn met de duurzame toekomst van Nederland motiveert enorm.”

Klaar voor de energietransitie

De belangen zijn groot en er staat daarom veel druk op het project. “We moeten 24/7 het licht aanhouden”, constateert Van Moolenbroek nuchter. “De betrouwbaarheid van TenneT is heel hoog: 99,999 procent. Dat vergt veel van onze mensen en van onze partners.” “Het draait allemaal om mensen en om co-creatie”, beaamt Majoor. “Vroeg in het proces met elkaar overleggen en daarna in dialoog blijven met elkaar, om samen telkens opnieuw verbeteringen te realiseren.”

De Proof of Concept is in volle gang. “Er moeten ongelooflijk veel nieuwe dingen worden ontwikkeld. Daarbij hebben we de creativiteit van alle betrokken partijen heel hard nodig”, zegt Van Moolenbroek. “Het kan altijd sneller maar we staan strak op de eindplanning. Het gaat ongetwijfeld lukken. We vinden oplossingen met elkaar en komen stap voor stap verder. Samen werken we aan een van de belangrijke puzzelstukjes voor onze duurzame opdracht: klaar zijn voor de energietransitie.”

Cookie policy

Strukton.com uses cookies and similar techniques. If you click on 'I agree', you agree to the placement of all cookies. If you click on "I do not agree", we only place functional cookies. Read Strukton's privacy statement and cookie statement for more information.