Environmental engineering

A healthy environment is an important part for a liveable environment. We are ready with advice, design, implementation, management and maintenance for clean air, pure water and clean soil.
Strukton Civiel doet meer dan bouwen alleen. Wij willen met onze duurzame, circulaire en innovatieve oplossingen een veilige, schone en aangename omgeving creëren om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren.

Zwerfvuil, bodemverontreiniging, slechte luchtkwaliteit, achterstallig onderhoud en (milieu)incidenten hebben een negatief effect op de kwaliteit van leven. Met onze kennis van milieutechniek helpen we onze opdrachtgevers met het oplossen van milieu- en civieltechnische vraagstukken.
Gecertificeerd Uiteraard hebben we alle relevante certificaten om ons werk veilig, met hoge kwaliteit en volgens de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Ook snel als het moet, want onze afdeling Incident Management is 24/7 bereikbaar voor noodsituaties.
Insert downloads title here

Cookie policy

Strukton uses cookies to improve your site experience. By continuing to use this site you will accept this. Read more.