De N737 Deurningen – Enschede is de eerste provinciale weg in Europa met een geopolymeer rotonde waarbij cement volledig wordt vervangen. De provincie Overijssel, Reef Infra, Rokramix en Sqape hebben hiermee een Europese primeur.

Duurzaam
De provincie Overijssel, Reef Infra en Rokramix hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of een duurzame rotonde haalbaar is. Op het eerste gezicht lijkt deze rotonde niet anders dan een andere betonrotonde. Toch is het proces, de verwerking en het product bijzonder innovatief en niet eerder vertoond in Europa. Ook dit materiaal is met bestaande middelen aangelegd en vergt eveneens precisie en nauwkeurigheid van onze vakmensen. Zij brengen ook dit product op traditionele ambachtswijze aan.

Bij de productie van cement komt relatief veel C02 vrij. Door niet te kiezen voor cement hebben we niet alleen een duurzame oplossing, het is tevens de eerste keer in Europa dat op deze wijze een  rotonde wordt aangelegd  op basis van geopolymeren. Met deze toepassing is bewust gekozen voor een duurzame oplossing. Minder scheurvorming, een hoge mate van zuurbestendigheid en een goede hechting van de wapening zijn bijkomende voordelen. Dit project gaat de ontwikkelaar van deze toepassing ook meer inzicht geven in duurzame toepassingen van beton in de uitvoering van betonwegenverhardingen, constructieve betonbouw (woningbouw, tunnels.. etc), prefab onderdelen en nieuwe toepassingsgebieden. Dit proefproject zal worden gemonitord.

Uitvoering
Een aantal weken geleden is er een proefvak aangelegd. Aan de hand van dit proefvak zijn testen uitgevoerd ten behoeve van de technische haalbaarheid en verwerkbaarheid en is hiermee goedkeuring gegeven voor de uitvoering van de toepassing op de rotonde in de N737. De uitvoering is gestart op 13 oktober en vindt plaats t/m eind 2017. Begin december wordt de rotonde geopend en aangesloten op de N737. De weggebruikers ondervinden geen hinder, de rotonde wordt naast de huidige route gebouwd.

Cookie policy

Strukton uses cookies to improve your site experience. By continuing to use this site you will accept this. Read more.